Nanobody engineering for SARS-CoV-2 neutralization and detection

Hannula L, Kuivanen S, Lasham J, Kant R, Kareinen L, Bogacheva M, Strandin T, Sironen T, Sharma V, Saviranta P, Kipar A, Vapalahti O, Huiskonen JT, Rissanen I

- - (-) - [2022-09-14; online 2022-09-14]

Cryo-EM [Service]

DOI 10.1101/2022.09.14.507920

Crossref 10.1101/2022.09.14.507920


Publications 9.5.0