Beltran S

Family name Beltran
Given name Sergi
Initials S
ORCID

ORCID 0000-0002-2810-3445

Affiliations CNAG-CRG, Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute of Science and Technology, Baldiri Reixac 4, Barcelona, Spain. sergi.beltran@cnag.crg.eu.
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain. sergi.beltran@cnag.crg.eu.
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona (UB), Barcelona, Spain. sergi.beltran@cnag.crg.eu.

1 publications


Publications 9.5.0