Sahelian pastoralism from the perspective of variants associated with lactase persistence

Priehodová E, Austerlitz F, Čížková M, Nováčková J, Ricaut F, Hofmanová Z, Schlebusch CM, Černý V

Am J Phys Anthropol 173 (3) 423-436 [2020-11-00; online 2020-08-19]

Bioinformatics Compute and Storage [Service]

NGI Uppsala (SNP&SEQ Technology Platform) [Service]

National Genomics Infrastructure [Service]

QC bibliography QC xrefs

DOI 10.1002/ajpa.24116

Crossref 10.1002/ajpa.24116