New Promises of Chemical Proteomics for Drug Development

Gaetani M, Zubarev RA

Novel Approaches in Drug Designing & Development 2 (1) 555579 [2017-06-27]

Chemical Proteomics [Collaborative]

DOI 10.19080/NAPDD.2017.02.555579

Crossref 10.19080/NAPDD.2017.02.555579


Publications 7.2.7