Gåtfulla Gårdby: kyrkor, skelett och DNA berättar om en öländsk socken

Ahlström Arcini C, Hedvall R

- - (-) - [2022-08-28]

Den syn som mötte arkeologen kom under lång tid att finnas kvar på hennes näthinna - ett skelett, helt inlindat med rep från huvud till fötter. Spåren av avhuggna ben visade också att mannen hade dött vid ett överfall eller i strid. Att denna bok blev till kommer sig av att platsen hade någonting mycket ovanligt att berätta. Gåtfulla Gårdby är en skildring av vad som dolde sig under golvet i nuvarande Gårdby kyrka på Öland. Det hör inte till vanligheterna att en hel kyrka och alla gravar i den blir föremål för undersökning, och det är inte vilken undersökning som helst. Ett forskarteam bjuder på spännande och lättläst kunskap om bland annat hur dna-analyser avslöjar de gravlagdas släktskap, hur strontiumanalyser berättar var personerna växte upp och dendrokronologin avslöjar när kyrkan byggdes.

Ancient DNA [Service]


Publications 9.5.0