Ygle, Guve och Rane i Skänninge DNA-analyser löste frågan om deras släktskap

Ahlström Arcini C, Hedvall R, Lundgren M

Fornvännen - (4) - [2021-01-12]

Ancient DNA [Service]

QC bibliography QC xrefs