Ygle, Guve och Rane i Skänninge DNA-analyser löste frågan om deras släktskap

Ahlström Arcini C, Hedvall R, Lundgren M

Fornvännen 115 (4) 274-278 [2021-01-12]

Ancient DNA [Service]


Publications 9.5.0