Regulation of amino-acid metabolism controls flux to lipid accumulation in Yarrowia lipolytica

Kerkhoven EJ, Pomraning KR, Baker SE, Nielsen J

npj Syst Biol Appl 2 (1) - [2016-12-00; online 2016-03-03]

NGI Uppsala (Uppsala Genome Center) [Service]

National Genomics Infrastructure [Service]

PubMed 28725468

DOI 10.1038/npjsba.2016.5

Crossref 10.1038/npjsba.2016.5


Publications 9.5.0