Immune Biomarkers on the Radar—Comprehensive “Immunograms” for Multimodal Treatment Prediction

Botling J, Sandelin M

Journal of Thoracic Oncology 12 (5) 770-772 [2017-05-00; online 2017-05-00]

Clinical Genomics Uppsala [Collaborative]

PubMed 28434508

DOI 10.1016/j.jtho.2017.03.009

Crossref 10.1016/j.jtho.2017.03.009


Publications 7.1.3